Thiết bị đo độ xuyên kim: PNR 12

Liên hệ

Thiết bị đo độ xuyên kim PNR 12 xác định khả năng bền của vật liệu khi bị đâm xuyên bằng thiết bị xuyên kim đặc biệt. Vật liệu càng cứng càng đòi hỏi xuyên kim nhọn và sắc. Thiết bị xuyên kim được sử dụng trong phân tích mềm và độ đặc của mẫu nhờn cao hoặc tương đối cứng, nhão hoặc kem.

 

.
.
.
.