Thiết bị chưng cất xăng dầu tự động: ADU 5

Liên hệ

ADU 5 là giải pháp lý tưởng cho các phép kiểm tra tự động chưng cất khí quyển với độ chính xác cao các đặc tính bay hơi của các sản phẩm hóa dầu như nhiên liệu truyền thống, diesel sinh học và dầu hỏa phối trộn ethanol.

.
.
.
.