Showing 1–12 of 13 results

Bình chữa cháy bột

Bình bột 1KG

110.000

Bình chữa cháy bột

Bình bột 2KG

130.000

Bình chữa cháy bột

Bình bột 4KG

165.000

Bình chữa cháy bột

Bình chữa cháy 8KG

265.000

Bình chữa cháy khí

Bình chữa cháy CO2 MT3 3KG

330.000

Bình chữa cháy khí

Bình chữa cháy khí CO2 MT5

550.000

Thiết bị phòng cháy

Bình cứu hỏa CO2 MT3 Vinfire

370.000

Thiết bị phòng cháy

Bình cứu hỏa CO2 MT5 Vinfire

560.000

Bình chữa cháy khí

Bình khí chữa cháy CO2 MT24

3.550.000
.
.
.
.