Showing all 8 results

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Máy điều hòa không khí di động SAC-4500

47.000.000

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Máy điều hòa không khí di động SAC-7500

87.000.000

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Máy làm mát công nghiệp Daikio DK-18000A (DV-11180)

16.000.000

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Máy làm mát nhà xưởng DK-36000TL

32.400.000

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Quạt điều hòa Nakomi HNY-08

7.800.000

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Quạt điều hòa Nakomi HNY-12

10.500.000

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Quạt điều hòa Nakomi HNY-18

13.500.000

Thiết bị điều hoà làm mát nhà xưởng

Quạt điều hòa Nakomi HNY-18J

12.500.000
.
.
.
.