Thiết bị kiểm tra xác định điểm chớp cháy Pensky-Martens: PMA 5

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điểm bắt cháy tư động PMA 5 cho phép xác định điểm bắt cháy tại nhiệt độ nhỏ nhất bằng cách hóa hơi mẫu sau đó đánh lửa. PMA 5 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra tính bay hơi cho cả biodiesel và nhiên liệu biodiesel được phối trộn, dầu đốt và kerosene. Nó được sử dụng rộng rãi cho các chất lỏng dễ bắt cháy như dầu nhờn và cả dầu ăn.

.
.
.
.