Cân ô tô điện tử sử dụng thiết bị hãng Keli

Liên hệ

Cân ô tô điện tử sử dụng thiết bị chính hãng Keli với các mức trọng tải từ 20 tấn đến 150 tấn. 3 kiểu lắp đặt: cân ô tô kiểu nổi (Pitless Type), cân ô tô kiểu chìm (Pit Type) , cân ô tô kiểu nửa nổi nửa chìm(Semi Pit Type).

 

.
.
.
.