Thang nâng người làm việc cao 10-12m

12.000.000

.
.
.
.