Thang nâng người làm việc cao 8-10m

10.000.000

.
.
.
.