Thang nâng người làm việc 6-8m

8.000.000

.
.
.
.