Quạt ống thông gió đồng trục HF-150P – HF-150P

3.945.000

.
.
.
.