Quạt ống thông gió đồng trục HF – 150P – HF – 150P

3.945.000

.
.
.
.