Bộ Chống Sét Loại 1+2 3P+N 12.5kA 275Vac

1.480.000

.
.
.
.