Bộ Chống Sét Loại 1+2 1P+N 12.5kA 275Vac

8.941.000

.
.
.
.